HÝZMETLERÝMÝZ 

ÇAYYOLU EVDEN EVE NAKLÝYAT

Ön planda olan önce sizin alacaðýnýz hizmetten memnuniyettir. Siz memnun olacaksýnýz ki bize referans olup yeni kitlelere tanýtacaksýnýz.

Ýlk olarak Ücretsiz expertiz hizmetimiz ile hizmetlerimiz hakkýnda bilgi alacak taþýnacak evinizin 1. elden gerçek nakliye fiyat deðerini öðreneceksiniz. Bu hizmet ücretsizdir ve bilgi amaçlýdýr.

Expertiz hizmeti ile bizle taþýmaya karar verirseniz 2. aþama kaliteli ambalajlama ve 3. olarak dikkatli ve titiz taþýma gelecektir.

EVDEN EVE TAÞIMACILIK:

Deneyimli ve eðitimli eksperlerimiz ücretsiz olarak eþyalarýnýzýn tesbitini en ince ayrýntýsýna kadar hesap ederken sizin sadece nakliye edilmesi gereken adresi bize vermeniz yeterli.

Beyaz eþyalarýnýz(buzdolabý,çamaþýr makinesi,bulaþýk makinesi vs) kurutma makineniz,camlý vitrinleriniz özenle kartonlara sarýlýp ile sýkýca baðlanýr.

Televizyon, video, gibi elektronik cihazlar önce battaniyelere sarýlýp muhtelif büyüklükteki kolilere yerleþtirilip iple baðlanýr.

Bardak, yemek takýmlarý, kristaller, aksesuarlar hava kabarcýklý naylonlara sarýlýp koli ve fýçýlara yerleþtirilir.

Çiçekler, uygun koli ve fýçýlara yerleþtirilir.

Mobilyalarýn demontesi bulunduklarý yerde yapýldýktan sonra balonlu naylonlarla (babylone) ambalajlanýr.Demontesi yapýlan mobilyalar yeni adreste tekrar monte edilir.

Yatak odasý gardroplarýnýn kulp çýkýntýsý, vidalarý, camlý kýsýmlarý ve menteþeleri olmasý nedeni ile bu çýkýntýlar yükleme esnasýnda boþluklara denk gelecek þekilde ambalajlanýr.

Eþyalarýnýz darbelere karþý dayanýklý olsun diye balonlu naylonlarla (babylone) özenle ambalajlanýr.Aþaðýdaki resimlerde ambalajlama çeþitlerimiz görünmektedir.

Eþyalarýnýza taþýma esnasýnda zarar gelmemesi için en doðru paketleme seçimi yapýlýr ve dikkatlice eþyalarýnýz paketleriniz.Yeni yerinizde de ayný özenle eþyalarýnýzýn paketleri açýlarak yerlerine yerleþtirilir..

Eþyalarýnýza nakliye ve depolama sýrasýnda gelmesi mümkün olabilecek hasarlara karþý önde gelen sigorta þirketleri tarafýndan kapsamlý poliçelerle teminat altýna alýnmýþtýr.

Ýhtiyacýnýz doðrultusunda istediðiniz zaman eþyalarýnýzý istediðiniz süre depolarýmýzda barýndýrabilirsiniz.

Hizmetlerimiz

, çayyolu nakliyat, nakliyat çayyolu, çayyolunda nakliyat, çayyolu evden eve nakliyat, evden eve çayyolu nakliyat, Ankara içi çayyolu evden eve nakliyat firmalarý, çayyolu taþýmacýlýk, taþýmacýlýk çayyolu, çayyolunda taþýmacýlýk, çayyolu evden eve taþýmacýlýk, evden eve çayyolu taþýmacýlýk, Ankara içi çayyolu evden eve taþýmacýlýk firmalarý

 
 

Ana Sayfa | Evden Eve Nakliyat | Nakliyat Araçlarýmýz | Depolama Hizmetleri | Ambalaj Hizmetleri | Referanslar | Ýrtibat

Tüm haklarý saklýdýr. © 2008 - GÜLÜM EVDEN EVE NAKLÝYAT - ANKARA
Tasarým: KuzeyNET.com | Hosting: RehberHOST.net-Site

Firma rehberi